Dela ett förslag, idag!

Startsida-01

Ordlista

Ibland kan det vara svårt att veta vad allt betyder, därför har vi på SKAKA OM skapat en ordlista så att ni lätt ska kunna förstå allt som skrivs på sidan.

Demokrati är ett grekiskt ord som betyder folkstyre eller folkmakt.

Demokrati är ett sätt för staten att styra samhället där man tar hänsyn till samhällets gemensamma behov.  Demokrati innebär även att medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället. Genom att du deltar så påverkar du samhället vi lever i tillsammans.

Fun fact: Sverige är det fjärde mest demokratiska landet i världen.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. Kommunfullmäktige är en parlamentarisk sammansatt beslutande församling på kommunal nivå. De är valda av dem som är folkbokförda i kommunen och har rösträtt.

Fun fact: I Danmark kallas kommunfullmäktige för kommunbestyrelse.

Mandatperiod är den period som en politiker har förtroende att fatta beslut i frågor som rör kommunen. Denna perioden sträcker sig vanligtvis fyra år, och röstas fram av dig.

Fun fact: I Syrien är en mandatperiod 7 år.

Kommunalråd är en förtroendepost och en titel man som kan få inom kommunen. Som kommunalråd har man oftast heltidsanställning inom kommunen för att jobba som politiker.

Fun fact: I Stockholms kommun kallas kommunalråd för borgarråd.

Medborgarförslag är ett förslag som har för avsikt att förändra något som kommunen kan bestämma om. Det kan handla om allt från upprustning av parker och lekplatser till  saker som rör skolor. Vem som helst kan lämna in ett medborgarförslag, men man måste bo och vara skriven i den kommun som man lämnar in det i.

Fun fact: I Melleruds kommun fick de under 2007 mottaga 100 medborgarförslag av skiftande karaktär, av en och samma person.

Opposition är dem som driver en politik som är motsatsen till den som de som sitter i regeringen driver. Oppositionen har som uppgift att driva frågor och peka på fel och brister i sittande regerings utförande.

Oppositionsråd är en benämning för ett kommunalråd som representerar den politiska oppositionen. Oppositionsrådet är ofta vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelse  är i  Sverige kommunens högsta verkställande organ och dess ledamöter väljs av kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. För att göra det lättare kan man jämföra med staten. I en sådan jämförelse kan man kalla kommunfullmäktige  för kommunens ”riksdag”, och då blir kommunstyrelsen kommunens ”regering”.  Den stora skillnaden är att både oppositionen och majoriteten är representerad i kommunstyrelsen och inte i regeringen.

Fun fact: Kommunstyrelsen kallades tidigare kommunreformen.

Ledamot kallas den som har fått ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller ett annat beslutande organ.

Förtroendevalda kallas den som genom ett val har fått ett uppdrag och förväntas sköta det uppdraget utifrån sina egna åsikter. Man kan jämföra detta med en vanlig anställd som förväntas sköta sitt jobb mer eller mindre utan hänsyn till sina egna åsikter.

Fun fact: I Sverige finns det cirka 35 000 förtroendevalda politiker.

Landsting  är en regionala självstyrande enheter som har funnits sen 1862. Landstingen har ansvaret för olika samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik (KLT) och regionplanering.

Fun fact: Det finns 20 landsting i Sverige.

Budget är en allmän prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Det är inte alltid att en budget hålls för att verkligheten inte alltid ser ut som man har förutspått, exempelvis kan det komma mer snö än vad man trott och då måste man lägga mer pengar på det för att röja undan snön.

KSAU är kommunstyrelsens arbetsutskott. De fungerar som ett rådgivande grupp till kommunstyrelsen och förbereder de frågor som ska tas upp i kommunstyrelsen, frågorna måste dock beslutas i kommunstyrelsen, däremot är det inte helt ovanligt att de följer det som KSAU har kommit fram till.

Motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande grupp.

Fun fact: Kan även förväxlas med träning.