Dela ett förslag, idag!

Startsida-01

Kontaktpersoner Högsby

Hej alla ni som är från Högsby! När det kommer in ett förslag till oss på skaka om har vi kontaktpersoner i din kommun som vi pratar med. De är politikern Tuva Bojstedt (hon sitter med i kommunstyrelsen och i utbildningsutskottet) och Detlef Sannemüller som är fritidsgårdschef i Högsby. De kommer vara inne på sidan och ge feedback på de förslag som ni lämnar in. De kommer också hjälpa till att driva förslagen vidare till politiker och andra beslutsfattare som har inflytande i frågorna.