Dela ett förslag, idag!

Startsida-01

Kontaktperson i Kalmar

IMG_0044

Här ser ni Sophia Sundlin. Hon är ungdomsombud i din kommun – och dessutom kontaktperson för SKAKA OM! Hon kommer vara inne på sidan och ge feedback på de förslag som ni lämnar in. Hon kommer också hjälpa till att driva förslagen vidare till politiker och andra beslutsfattare som har inflytande i frågorna.

Vill du nå Sophia gör du det bäst på hennes mejl, sophia.sundlin@kalmar.se