Skicka in ditt förslag

Här samlar vi förslag som kommit in i just din kommun. Knappen till höger visar om vi har fått ett svar från politiker eller beslutsfattare. Klicka på förslaget för att läsa mer, dela eller lämna en peppig kommentar!

Senaste förslag

Karneval i Västervik

Via en träff på mejeriet med skaka om inkom ett förslag om att återuppliva karnevalen. Ungdomsrådet stödjer detta förslag.

Västervik

Elevråd på Västerviks Gymnasium!

Ungdomsrådet tycker att det saknas ett elevråd på gymnasiet i Västervik. Sett ur ett juridiskt perspektiv är det ett måste att eleverna på något vis ska kunna föra sin demokratiska talan i skolan. Vi anser att det som i dagsläget finns på gymnasiet ej är tillräckligt för att följa de direktiv som finns!

Västervik

Hundpark i Västervik?

Ungdomsrådet i Västervik anser att det är av stor vikt att Västerviks stad får en hundpark där hundar kan få springa fritt eftersom det är många medborgare som har hund. En hundpark kan vara en motionsplats samt mötesplats för både människa och hund!

Västervik